POLAK

Op campus Woudestein van de Erasmus University staat het nieuwe Polak gebouw van Architectenbureau Paul de Ruiter. Een ingetogen gebouw met een spectaculair en licht atrium en studieruimtes rondom.

Het gebouw is als een flexibele structuur ontworpen waarbinnen ruimte is voor een ‘wisselprogramma’; de eerste jaren komt hier de bibliotheek, kan er worden gestudeerd en komen er winkels. Na verloop van tijd gaat het gebouw onderdak bieden aan de wetenschappelijke gemeenschap.

Nico Jacob Polak was een Nederlands bedrijfseconoom, en hoogleraar bedrijfshuishoudkunde aan de Nederlandsche Handelshoogeschool in Rotterdam (De voorloper van EUR). Zijn proefschrift ‘Enige grondslagen voor de financiering der onderneming’ is één van de eerste standaardwerken op het gebied van de bedrijfseconomie in Nederland.

Using Format